Acest website este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Sponsors

Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T.Popa” Iasi

Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T.Popa” Iasi este o institutie de invatamant superior medical de notorietate avand o traditie de 130 de de ani, cu programe de studii postuniversitare de tip institutie de invatamant superior medical cu programe de studii postuniversitare de tip rezidentiat, inclusiv in specialitatile psihiatrie si medicina legala, masterat, doctorat, postdoctorat si cercetare medicala. Detine resurse umane inalt calificate ce pot oferi programe si cursuri postdoctorale competitive pentru toate specializarile medicale, inclusiv pentru psihiatrie, medicina legala, cercetare stiintifica avansata. Detine logistica si spatiile necesare activitatilor de studiu si cercetare prevazute in proiect. Aplicant sau partener in proiecte de cercetare stiintifica medicala finantate din surse proprii sau externe.

Partenerul are o bogata experienta in implementarea de proiecte cu influenta directa asupra programului de studii doctorale. Astfel doar in ultimii 3 ani a coordonat 16 proiecte internationale si 311 proiecte/granturi nationale, in valoare totala de 30.702.296 LEI. La nivelul Universitatii exista un nucleu de cercetare important in cadrul Scolii Doctorale, sub indrumarea competenta si profesionala a 128 profesori conducatori de doctorat, in domeniile Medicina (96 profesori), Medicina dentara (19 profesori) si Farmacie (13 profesori). Studentii inscrisi la studii universitare de doctorat si care isi desfasoara activitatea in cadrul Scolii Doctorale sunt in numar de 909 din care 659 in domeniul Medicina, 161 in domeniul Medicina dentara si 89 in domeniul Farmacie. Universitatea partenera considera cercetarea stiintifica drept misiune prioritara, care confera personalitate si distinctie universitara, iar obtinerea excelentei in cercetarea stiintifica drept tinta pe orizont mediu si lung.

Implicarea in acest proiect a partenerului

UMF „Gr.T. Popa” Iasi prin resursele umane, logistice, spatii de studiu si cercetare, precum si prin experienta relevanta in domeniul cercetarii si aplicarii proiectelor nationale si internationale va participa cu resurse umane, spatii si logistica la punerea in aplicare a activitatilor din cadrul proiectului in care este implicata. Prin programele postdoctorale existente, universitatea poate dezvolta modulele de formare in domeniul managementului cercetarii avansate si in domeniul expertizei psihiatrice medico-legale care vor asigura sustenabiliatea proiectului si crearea unui nucleu de cercetare si dezvoltare a proiectelor in psihiatria medico-legala. Prin colaborarea cu celelalte universitati va asigura transferabilitatea metodologiilor catre alte grupuri tinta din aceeasi categorie. Va asigura certificarea si recunoasterea diplomelor obtinute in urma finalizarii cursurilor de formare in managementul cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medico-legale.Se vor asigura programe comune de studii dupa finalizarea proiectului prin modelul joint degrees. Specialistii institutiei vor asigura suporturile de curs pentru cele doua module prin dezvoltarea continutului si inovarea acestuia cu aplicarea standardelor europene in domeniu.

Experienta in cercetare stiintifica avansata si derulare programe si proiecte:

1.Program Socrates Erasmus granturi pentru studenti, cadre didactice, organizare mobilitati si granturi pentru vizita consilieri ECTS, finantat de ANPCDEFP, cu o valoare totala de 84850 Euro, obiectiv-realizarea unor mobilitati ale studentilor, rezidentilor si a cadrelor didactice.

2.Program Socrates Erasmus granturi pentru studenti, cadre didactice, organizarea mobilitatilor, finantat de ANPCDEFP sursa externa, cu o valoare totala de 94166 Euro, obiectiv-realizarea mobilitatilor pentru studenti, doctoranzi si rezidenti, a contribuit la dezvoltarea unei invatari de calitate promovand inalta performanta individuala, inovarea si dimensiunea europeana in sistemul de invatamant; a facilitat imbunatatirea calitatii, atractivitatii si accesibilitatii oportunitatilor de invatare, ajuta la promovarea creativitatii, competitivitatii, ocuparii fortei de munca si amplificarii spiritului antreprenorial.

3.Program Socrates Erasmus granturi pentru studenti, cadre didactice, organizarea mobilitatilor, finantat de ANPCDEFP sursa externa, cu o valoare totala de 97560 Euro, obiectiv-realizarea mobilitatilor pentru studenti, doctoranzi si rezidenti. A contribuit la dezvoltarea unei invatari de calitate promovand inalta performanta individuala, inovarea si dimensiunea europeana in sistemul de invatamant, a facilitat imbunatatirea calitatii, atractivitatii si accesibilitatii oportunitatilor de cercetare, ajuta la promovarea creativitatii, competitivitatii, ocuparii fortei de munca si amplificarii spiritului antreprenorial.

4.Platforma e-learning pentru studenti, masteranzi, doctoranzi, cercetatori-aprobat MTSI cu o valoare de 5285524 Lei in calitate de solicitant si beneficiar.