Acest website este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Sponsors

Institutul National de Medicina Legala “Mina Minovici”

Institutul National de Medicina Legala “Mina Minovici”coordoneaza activitatea tuturor serviciilor medico-legale din teritoriu arondat. Efectueaza expertize, examinari, constatari, examene de laborator si alte lucrari medico-legale asupra persoanelor in viata, cadavrelor, produselor biologice si corpurilor delicte, in vederea stabilirii adevarului in cauzele privind infractiunile contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor ori in alte situatii prevazute de lege, precum si efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice si de cercetare a filiatiei.
Prin Consiliul Superior de Medicina Legala acrediteaza expertii in comisiile de psihiatrie medico-legala. Are capacitatea institutionala de a modifica procedurile formale de acreditare a acestei categorii de experti in conformitate cu standardele europene actuale. Detine logistica si resursele umane cu inalta calificare necesare activitatilor de cercetare si studiu din cadrul proiectului si pentru dezvoltarea unor nuclee de cercetare in domeniul psihiatriei medico-legale in colaborare cu universitatile de profil.
Coordoneaza activitatea rezidentilor in medicina legala si psihiatrie medico-legala. Coordoneaza activitatea institutelor de medicina legala din teritoriu. Detine resurse umane si logistica necesare cercetarii stiintifice competitive, participarii la programe postdoctorale. Coordoneaza activitatea Revistei Romane de Medicina Legala, cotata ISI.
Implicarea in acest proiect a partenerului
INML Bucuresti va avea in coordonare Regiunile: Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia, Centru. INML Bucuresti va asigura prin resursele umane si logistice puse la dispozitie punerea in aplicare a activitatilor conforme graficului. Va pune la dispozitie spatiile necesare pentru organizarea workshopurilor si cursurilor. Va asigura sustenabilitatea proiectului prin nucleul de cercetare creat in cadrul acestei institutii dupa finalizarea proiectului si prin Consiliul Superior de Medicina Legala si transferabilitatea metodologiei catre alte grupuri tinta din domenii diferite. Prin Consiliu se vor certifica si recunoaste la nivel national competentele de expert in psihiatrie medico-legala obtinute in urma cursurilor din proiect pentru cei 100 participanti si ulterior pentru toti cursantii din cadrul programelor postdoctorale dezvoltate in UMF Iasi.
Experienta in cercetare stiintifica avansata si derulare programe si proiecte:
1.Proiectul nr. 9091 CEEX modul I, 2006-2008, titlu: Investigatia Moleculara A Factorilor Reglatori Apoptotici In Tulburarile Cardiace Letale Ale Adultului Tanar, Contractant BIOTECH Ministerul Cercetarii, valoarea proiectului 1.500.000 RON
2.Proiectul nr. 8687 CEEX modul I, 2006-2008, titlu: Studiu National Asupra Violentei Domestice In Romania Si Evaluarea Caracteristicilor Medico-Legale, Juridice Si Sociologice: Noi Directii De Asistenta Si Actiune In Perspectiva Integrarii Europene, Autoritatea contractanta CERES, Ministerul Cercetarii, valoarea proiectului 900.000 RON,
3.Proiect nr. 33/2005 CEEX - Modul I 2005-2007, titlu: Polimorfismul Secventelor Codante Ale Genelor Asociate Cardiomiopatiei Hipertrofice Din Perspectiva Implicatiilor Clinice, Terapeutice Si Profilactice, valoarea proiectului 1.000.000 RON
4.Proiect nr. 2-CEX 06-11-25/2006 CEEX - Modul I 2006-2008, titlu: Studiul Dinamicii Parametrilor Antropogenetici Prin Raportare La Elemente Bioarheologice Descoperite in Bazinul Muresului Mijlociu, valoarea proiectului 1.500.000 RON

5.Proiect nr. 162/2006 CEEX - Modul I 2006-2008, Markeri Moleculari Ai Inflamatiei Tisulare Inplicati In Geneza Si Progresia Bolii Ischemice Coronariene, valoarea proiectului 1.500.000 lei RON